ЗА ФИРМАТА

Мисия

Нашият стремеж е ориентиран към това да поддържаме лични и дълготрайни отношения с нашите клиенти, при което с предоставянето на качество държим да осигурим добър съпровод с (въздушен) транспорт, придържане към адекватни цени и предоставяне на надеждно обслужване.Тъй като бизнесът е човешка дейност и трябва да остане предимно такава.

Профил

Фирма Биодон (Biodone) е основана през 2000г. от господата Би Бас де Пьотер. Нашият кръг от клиенти се състои. предимно от търговци на едро на риболовни червеи, както в страната, така и в чужбина. Експортната дейност в момента наброява 5 служители. Във фирма Биодон (Biodone) комуникационните канали са преки и неформални, както вътре, така и с клиентите.

Biodone
Biodone USA
Megrow
The Dutch Nightcrawlers
Webshop
BiDuPro